شناسه : 16035821

گزارش تصویری


بازدید از پروژه آبیاری زیر سطحی تحت فشار از چاه کشاورزی ایثار با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی،فرماندار،بخشدار و دیگر مسئولین

آدرس کوتاه :