شناسه : 16035011

گزارش تصویری


برگزاری جلسه تبلیغات شهری با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با حضور بخشدار ،معاونت پژوهشی و ارتباطات بنیاد شهید و دیگر مسئولین

آدرس کوتاه :