شناسه : 14579812

گزارش تصویری


بازدید مدیر کل جهاد کشاورزی استان و بخشدار از استخر پرورش ماهی مزارع کشاورزی منطقه گرداب مروست

آدرس کوتاه :