شناسه : 14579237

گزارش تصویری


بازدید فرماندار،بخشدار و دیگر مسئولین از مدارس روستای ترکان و هرابرجان و همچنین بازدید از کتابخانه امام علی (ع) روستای ترکان

آدرس کوتاه :