شناسه : 14135885

گزارش تصویری


حضور فرماندار ،بخشدار و هیئت همراه در مراسم عزاداری و تعزیه خوانی روستای ترکان

آدرس کوتاه :