شناسه : 13626969

گزارش تصویری


برگزاری اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی روستای ترکان در بخش مروست با حضور بخشدار

آدرس کوتاه :