شناسه : 13625777

گزارش تصویری


بازدید بخشدار از روند پیشرفت پروژه ساختمان بخشداری مروست و مجتمع فرهنگی و هنری

آدرس کوتاه :