شناسه : 12241066

گزارش تصویری


بازدید مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها،فرماندار و بخشدار از روستاهای توابع بخش مروست

آدرس کوتاه :