شناسه : 11172335

گزارش تصویری


بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور و دیگر مسئولین از دانشگاه پیام نور مروست

آدرس کوتاه :