شناسه : 10643586

گزارش تصویری


بازدید از خانواده معظم شهیدان قانع و شهید کارگریان با حضور بخشدار،امام جمعه،بنیاد شهید شهرستان و ناحیه مقاومت سپاه خاتم

آدرس کوتاه :