شناسه : 1904078

گزارش تصویری


گزارش تصویری جلسه توجیهی دهیاران بخش مروست در خصوص فاز دوم هدفمندی یارانه ها با حضور بخشدار

آدرس کوتاه :