شناسه : 1287084

گزارش تصويري


بازديد بخشدار مركزي از ساختمان در حال احداث كارگاه قطعات بتني شركت تعاوني دهياران

آدرس کوتاه :