شناسه : 1177596

گزارش تصويري


گزارش تصويري بازديد بخشدار مركزي و معاون كميته امداد از خانواده هاي محرومين روستاهاي بخش مركزي

آدرس کوتاه :