شناسه : 15255061

گزارش تصویری


بررسی مسائل و مشکلات شهرداری مروست با حضور معاون شهرداریها و همیاریهای کشور، مدیرکل دفتر امور شهری استانداری،فرماندار ،بخشدار و دیگر مسئولین

آدرس کوتاه :