شناسه : 159948550

گزارش تصویری،


حضور میربهبودی فرماندار خاتم به اتفاق زارع مدیر کل دفتر امور روستایی و شورا ها و دیگر مسئولین در جمع مردم روستای کوشک


آدرس کوتاه :