گزارش تصویری مراسم تحلیف چهارمین دوره شورای اسلامی شهر مروست در محل بخشداری

گزارش تصویری مراسم تحلیف چهارمین دوره شورای اسلامی شهر مروست در محل بخشداری