گزارش تصویری مراسم تحلیف چهارمین دوره شورای اسلامی روستاهای بخش مروست در محل بخشداری

گزارش تصویری مراسم تحلیف چهارمین دوره شورای اسلامی روستاهای بخش مروست در محل بخشداری