شناسه : 348662

گزارش تصویری مراسم بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی در مدرسه زینب و دبیرستان فاطمه الزهرا(س) مروستآدرس کوتاه :