گزارش تصویری دیدار امروز صبح محمودی، معاون محترم فرماندار و جمعی از مسئولین ادارات شهرستان با خانواده های معظم شهدا در روستاهای ترکان و هرابرجان

گزارش تصویری دیدار امروز صبح محمودی، معاون محترم فرماندار و جمعی از مسئولین ادارات شهرستان با خانواده های معظم شهدا در روستاهای ترکان و هرابرجان