گزارش تصویری جلسه شورای اداری شهرستان خاتم

گزارش تصویری جلسه شورای اداری شهرستان خاتمگزارش تصویری جلسه شورای اداری شهرستان خاتم با حضور زارع زاده، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی- سجادی پور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان- زارع، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان- فلاح، مدیر عامل شرکت گاز استان- طباطبایی، مدیر کل ثبت احوال استان- ذاکر، معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان