گزارش تصویری جلسه تشکیل قرارگاه فرهنگی شهر مروست با حضور امام جمعه و بخشدار

گزارش تصویری جلسه تشکیل قرارگاه فرهنگی شهر مروست با حضور امام جمعه و بخشدار