شناسه : 348642

گزارش تصویری جلسه تشکیل قرارگاه فرهنگی شهر مروست با حضور امام جمعه و بخشدارآدرس کوتاه :