شناسه : 1470442

گزارش تصویری برگزاری مانور زلزله در مدرسه هاجر مروست با حضور بخشدارآدرس کوتاه :