گزارش تصویری بازدید از خانواده شهید انباز و شهید فلاحتی به اتفاق امام جمعه ، فرمانده سپاه ، بخشدار مرکزی و بنیاد شهید

گزارش تصویری بازدید از خانواده شهید انباز و شهید فلاحتی به اتفاق امام جمعه ، فرمانده سپاه ، بخشدار مرکزی و بنیاد شهید


گزارش تصویری بازدید از خانواده شهید انباز و شهید فلاحتی به اتفاق امام جمعه ، فرمانده سپاه ، بخشدار مرکزی و بنیاد شهید