شناسه : 158681342

گزارش تصویری از فرایند آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی


گزارش تصویری از فرایند آماده‌سازی صندوق‌های اخذ رأی شعب انتخاباتی جهت برگزاری انتخابات درشهرستان خاتم


آدرس کوتاه :