شناسه : 140770038

گزارش تصویری از سفردوست فاطمیها مدیرکل کتابخانه های استان به شهرستان خاتم


در این سفردوست فاطمیها ضمن بازدیداز موسسه کانون فرهنگی،تربیتی بعثت کمیته امدادامام خمینی(ره)،ازکتابخانه های مرکزی ولی عصر خاتم،پورفسور سمیعی دهستان چاهک بازدیدوازروندساخت کتابخانه جدیداین دهستان مشاهده نمود.


آدرس کوتاه :