شناسه : 140390666

گزارش تصویری ازتجلیل فرماندار خاتم ازپرسنل نیروی انتظامی شهرستان


به مناسبت هفته نیروی انتظامی ،فاضلی فرماندار خاتم از پرسنل نیروی انتظامی شهرستان با اهداء لوح تجلیل نمود.


آدرس کوتاه :