شناسه : 1098911

گزارش تصويري


گزارش تصويري جلسه نشست نخبگان بسيجي با سرپرست فرمانداري و امام جمعه در محل فرمانداري

آدرس کوتاه :