شناسه : 357710
گزارش تصويری بازديد معاون امور عمراني استانداري از پروژه مسجد مسكن مهر

گزارش تصويری بازديد معاون امور عمراني استانداري از پروژه مسجد مسكن مهر


 
گزارش تصويری بازديد معاون امور عمراني استانداري از پروژه مسجد مسكن مهر

 

آدرس کوتاه :