گزارش تصويري پذيرايي از عزاداران حسيني با حضور امام جمعه ، بخشدار مركزي ومسئول نماينده ولي فقيه در دهستان چاهك در روز تاسوعا

گزارش تصويري پذيرايي از عزاداران حسيني با حضور امام جمعه ، بخشدار مركزي ومسئول نماينده ولي فقيه در دهستان چاهك در روز تاسوعا


گزارش تصويري پذيرايي از عزاداران حسيني با حضور امام جمعه ، بخشدار مركزي ومسئول نماينده ولي فقيه در دهستان چاهك در روز تاسوعا