شناسه : 358580
گزارش تصويري هئيت كوهنوردي شهرستان خاتم از قله شير كوه استان يزد

گزارش تصويري هئيت كوهنوردي شهرستان خاتم از قله شير كوه استان يزد


گزارش تصويري هئيت كوهنوردي شهرستان خاتم از قله شير كوه استان يزد

آدرس کوتاه :