شناسه : 355410
گزارش تصويري همايش يك روز به ياد ديروز روستاي تركان به مناسبت هفته معلم(قسمت دوم)

گزارش تصويري همايش يك روز به ياد ديروز روستاي تركان به مناسبت هفته معلم(قسمت دوم)


 
گزارش تصويري همايش يك روز به ياد ديروز روستاي تركان به مناسبت هفته معلم(قسمت دوم)

 

آدرس کوتاه :