گزارش تصويري همايش تجليل از خانواده معظم شهداء با حضور امام جمعه ، بخشدار مركزي و مسئولين ادارات شهرستان در دهستان چاهك

گزارش تصويري همايش تجليل از خانواده معظم شهداء با حضور امام جمعه ، بخشدار مركزي و مسئولين ادارات شهرستان در دهستان چاهك


گزارش تصويري همايش تجليل از خانواده معظم شهداء با حضور امام جمعه ، بخشدار مركزي و مسئولين ادارات شهرستان در دهستان چاهك