گزارش تصويري همايش ادبي گلواژه هاي نور به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور شاعراني ازيزد - كرمان و شيراز

گزارش تصويري همايش ادبي گلواژه هاي نور به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور شاعراني ازيزد - كرمان و شيراز


گزارش تصويري همايش ادبي گلواژه هاي نور به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور شاعراني ازيزد - كرمان و شيراز