شناسه : 358860
گزارش تصويري نخستين دوره مسابقات قرآني كاركنان فرمانداري به همراه خانوادهاي ايشان

گزارش تصويري نخستين دوره مسابقات قرآني كاركنان فرمانداري به همراه خانوادهاي ايشان


نخستين دوره مسابقات قرآني كاركنان استانداري ؛ فرمانداريها و بخشداريهاي استان يزد به همراه خانواده آنها در رشته هاي قرائت و ترتيل كل قرآن ، حفظ جزء اول و جزء سي در دو گروه سني بزرگسالان و 8-15 سال در فرمانداري خاتم برگزار شد.
گزارش تصويري نخستين دوره مسابقات قرآني كاركنان فرمانداري به همراه خانوادهاي ايشان

 

آدرس کوتاه :