شناسه : 354570
گزارش تصويري منظره قدمگاه از بالاي قلعه گبري ها

گزارش تصويري منظره قدمگاه از بالاي قلعه گبري ها


  تصاويري از قدمگاه ومناظر اطراف  
گزارش تصويري منظره قدمگاه از بالاي قلعه گبري ها

 

تصاويري از قدمگاه ومناظر اطراف

 

آدرس کوتاه :