شناسه : 342542

گزارش تصويري ملاقات مردمي فرماندار در بخشداري مروستآدرس کوتاه :