شناسه : 339432

گزارش تصويري ملاقات مردمي فرماندار در بخشداري مروستآدرس کوتاه :