گزارش تصويري ملاقات مردمي فرماندار در بخشداري مروست

گزارش تصويري ملاقات مردمي فرماندار در بخشداري مروست