گزارش تصويري ملاقات عمومي فرماندار در محل بخشداري مروست

گزارش تصويري ملاقات عمومي فرماندار در محل بخشداري مروست