گزارش تصويري ملاقات عمومي فرماندار در بخشداري مروست

گزارش تصويري ملاقات عمومي فرماندار در بخشداري مروست