گزارش تصويري مراسم يادواره 50 شهيد سرافراز بخش در محل مهديه مروست

گزارش تصويري مراسم يادواره 50 شهيد سرافراز بخش در محل مهديه مروست