گزارش تصويري مراسم غباروبي و عطر افشاني گلزار شهداء مروست با حضور بخشدار

گزارش تصويري مراسم غباروبي و عطر افشاني گلزار شهداء مروست با حضور بخشدار