گزارش تصويري مراسم سوگواري شب و روز شهادت فاطمه زهرا (س) در شهر هرات

گزارش تصويري مراسم سوگواري شب و روز شهادت فاطمه زهرا (س) در شهر هرات


گزارش تصويري مراسم سوگواري شب و روز شهادت فاطمه زهرا (س) در شهر هرات