شناسه : 358670
گزارش تصويري مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (ره) در شهر هرات

گزارش تصويري مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (ره) در شهر هرات


گزارش تصويري مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خميني (ره) در شهر هرات

آدرس کوتاه :