گزارش تصويري مراسم روز شهرستان قسمت دوم

گزارش تصويري مراسم روز شهرستان قسمت دوم


گزارش تصويري مراسم روز شهرستان قسمت دوم

پخت نان تيري در مراسم روز شهرستان

 

 

جشنواره غذاي محلي

 

نمايش محصولات دامي و كشاورزي در روز شهرستان

 

برگزاري نماز جماعت در روز شهرستان