شناسه : 360430
گزارش تصويري مراسم درختكاري با حضور فرماندار و مسئولين شهرستان در محل ناحيه مقاومت سپاه خاتم

گزارش تصويري مراسم درختكاري با حضور فرماندار و مسئولين شهرستان در محل ناحيه مقاومت سپاه خاتم


 
گزارش تصويري مراسم درختكاري با حضور فرماندار و مسئولين شهرستان در محل ناحيه مقاومت سپاه خاتم

 

آدرس کوتاه :