شناسه : 1470687
گزارش تصويري مراسم جشن عاطفه هاا با حضور سرپرست فرمانداري ،امام جمعه شهر هرات و مسئولين شهرستان

گزارش تصويري مراسم جشن عاطفه هاا با حضور سرپرست فرمانداري ،امام جمعه شهر هرات و مسئولين شهرستان


گزارش تصويري مراسم جشن عاطفه هاا با حضور سرپرست فرمانداري ،امام جمعه شهر هرات و مسئولين شهرستان

آدرس کوتاه :