شناسه : 356080
گزارش تصويري مراسم ترحيم حجت الاسلام صدوقي در شهرستان خاتم هرات)

گزارش تصويري مراسم ترحيم حجت الاسلام صدوقي در شهرستان خاتم هرات)


گزارش تصويري مراسم ترحيم حجت الاسلام صدوقي در شهرستان خاتم هرات)

آدرس کوتاه :