شناسه : 1470921
گزارش تصويري مراسم افتتاح پايگاه امداد و نجات بين شهري مسجد حضرت ابوالفضل

گزارش تصويري مراسم افتتاح پايگاه امداد و نجات بين شهري مسجد حضرت ابوالفضل


گزارش تصويري مراسم افتتاح پايگاه امداد و نجات بين شهري مسجد حضرت ابوالفضل

آدرس کوتاه :