شناسه : 354520
گزارش تصويري مراسم آشپزي سنتي روز 12 فروردين - چهارده معصوم روستاي تركان(قسمت اول)

گزارش تصويري مراسم آشپزي سنتي روز 12 فروردين - چهارده معصوم روستاي تركان(قسمت اول)


 بازديد از چاه شمس آباد تركان    مراسم آشپزي        
گزارش تصويري مراسم آشپزي سنتي روز 12 فروردين - چهارده معصوم روستاي تركان(قسمت اول)

 بازديد از چاه شمس آباد تركان

 

 مراسم آشپزي

 

 

 

 

آدرس کوتاه :